Veelgestelde vragen

NEE
Tritium Lights bestaan al sinds 1918 en werden oorspronkelijk toegepast in vliegtuigen voor vluchtrouteaanduiding en instrumentenverlichting. Betrouwbaarheid stond dus voorop! De laatste jaren worden ze echter steeds meer toegepast in gebouwen. In de Verenigde Staten zijn reeds miljoenen van deze producten geïnstalleerd. Tritium Lights zijn nu ook beschikbaar voor de Europese/Nederlandse markt.

WAAR NIET
Tritium Lights worden gebruikt voor vluchtrouteaanduiding in hotels, ziekenhuizen, schoolgebouwen, restaurants, bioscopen, kantoorgebouwen, werkplaatsen, gevangenissen, kortom overal waar in noodgevallen evacuatie van mensen aan de orde is. Maar Tritium Lights kunnen ook worden toegepast in zwembaden, aan boord van schepen, in de petrochemische industrie, langs snelwegen en in tunnels. Niet alleen in nieuwbouw, maar ook in bestaande gebouwen zijn de voordelen van Tritium Lights groot. Geen dure hak- en breekwerkzaamheden; geen lelijke leidingen langs de muren. Bekijk ook onze referenties.

MET TRITIUMGAS
Tritium Lights zijn opgebouwd met afzonderlijke glazen buisjes van borosilicaat. Deze glazen buisjes zijn gevuld met tritiumgas ( 3H). Tritiumgas is een ioniserend gas; de buisjes zijn aan de binnenkant voorzien van fluorescentiepoeder dat door de ioniserende werking van het gas continu oplicht. Het geheel is te vergelijken met een TL-lamp waarbij echter de stroom door de TL-lamp vervangen is door Tritiumgas. Daarom is er geen elektrische aansluiting nodig!

UITERAARD
Tritium Lights voldoen aan vele standaarden zoals ANSI N540, NFPA Life Safety Code 101, Richtlijn 92/58 EEG, BS-5499 part 2, NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN-EN-ISO 7010 (zie downloads). Tritium Lights zijn/staan geregistreerd en zijn goedgekeurd door US-NRC en het Nederlandse ministerie van VROM. Voor Tritium Lights bestaat een Gelijkwaardigheidsverklaring.

EENVOUDIGE INSTALLATIE EN GEEN ONDERHOUD
Tritium Lights zijn, in vergelijking met elektrische vluchtrouteaanduiding, over een periode van 15 jaar het voordeligst in aanschaf en gebruik. Voor een kostenvergelijking zie voordelen.

NIET UITWENDIG
Hoewel tritiumgas een radioactief isotoop is, vertonen onze produkten GEEN uitwendige straling. Het gas is hermetisch afgesloten in de glazen buisjes. De bètastraling van het tritiumgas blijft volledig binnen de buisjes. Bij normaal gebruik van ons produkt is er geen enkel risico op blootstelling aan radioactiviteit. Er wordt de grootste zorg besteed aan het samenstellen van onze produkten om er zeker van te zijn dat zij bestand zijn tegen zeer extreme behandeling.

NIETS GEVAARLIJKS
Realiseert u zich, mocht dit voorkomen, dat er eerst een beschermende buiten- én binnenkant stuk moeten gaan. In dit scenario zal het vrijgekomen tritiumgas opstijgen en snel in de lucht verdunnen. In het geval dat iemand zich in een ruimte van 3 bij 3 meter bevindt waarin alle buisjes van een vluchtrouteaanduiding breken, dan is de blootstelling aan straling gelijk aan die van een röntgenfoto van de tanden. Er zouden geen algemene vergunningen door de US Nuclear Regulatory Commission of het Nederlandse Ministerie van VROM voor deze vluchtrouteaanduidingen zijn verleend als er ook maar enige kans aanwezig zou zijn dat het produkt een risico vormt voor de volksgezondheid in geval van een calamiteit. Sterker nog, Tritium Lights vluchtrouteaanduidingen worden al meer dan 45 jaar wereldwijd op grote schaal gebruikt zonder dat enig incident is voorgevallen.

DOOR EEN BEVOEGD BEDRIJF
Tritium Lights mogen wettelijk alleen door daarvoor bevoegde personen gedistribueerd worden. Het is niet toegestaan Tritium Lights bij het afval te gooien. De terugname van de zelfverlichtende vluchtrouteaanduidingen staat hieronder beschreven in ons terugnamebeleid. In ieder ander geval moeten de aanduidingen teruggestuurd worden naar een bedrijf bevoegd voor het verwerken van radioactief afval met een lage stralingsdosis (b.v. Covra) of zoals vermeld op ieder label op de binnenkant van iedere vluchtrouteaanduiding.

GRATIS BIJ VERVANGING DOOR NIEUWE
Tritium Lights kunnen aan het einde van hun levensduur worden ingeleverd voor recycling. Hiervoor brengen wij de dan geldende tarieven in rekening. Als ze worden vervangen door nieuwe dan ontvangt u een korting op deze tarieven.

TOT WEL 44,4 METER

De herkenningsafstand (kijkafstand) van Tritium Lights zijn in juni 2006 door een onafhankelijk onderzoeksbureau getest.

De resultaten zijn:

  • in duisternis (< 1 lux) 31,8 m
  • bij noodverlichting (ca. 10 lux) 36,8 m
  • bij normale binnenverlichting (ca. 250 lux) 44,4 m


De norm hiervoor bedraagt minimaal 20 meter. Een samenvattend rapport is beschikbaar. Ter vergelijking: elektrische vluchtrouteaanduiding heeft een gemiddelde herkenningsafstand van 24 meter.

GEWOON HIER
Via de keuzehulp en de offerteaanvraag op onze website kunt u Tritium Lights bestellen. Na ontvangst van uw aanvraag nemen we contact op om deze met u door te nemen en eventueel aan te passen. Daarna ontvangt u van ons een offerte.