Hoe werken Tritium Lights?

Tritium Lights worden verlicht met lichtbronnen die bestaan uit glazen buisjes, die inwendig gecoat zijn met een fluorescerend poeder en zijn gevuld met tritiumgas.

Tritiumgas (3H) is een isotoop van waterstof, dat zwakke bètastraling (elektronen) uitzendt. Deze elektronen activeren de fluorescerende coating, waardoor de buisjes continu licht uitstralen.

Het geheel is te vergelijken met een TL-lamp waarbij echter de stroom door de TL-lamp vervangen is door tritiumgas. Daarom is er geen elektrische aansluiting nodig. Tritium Lights worden vaak als fluorescerend aangeduid, of, ten onrechte, als betalights.

Wat is Tritium?

Tritium (waterstof-3) is een isotoop van waterstof. Het kan kunstmatig worden verkregen maar komt ook in de vrije natuur voor. Het is een kleur- en reukloos gas en veel lichter dan lucht. Het komt wereldwijd voor in lucht en in water en wordt als zodanig door ons lichaam ingeademd en opgenomen. Ieder mens draagt sporen mee van tritium en van verschillende andere in de natuur voorkomende isotopen.

Straling in het dagelijks leven

De Amerikaanse overheid heeft in de Code of Federal Regulations, Title 10, Part 20 als toegestane limiet voor blootstelling aan kunstmatige alledaagse straling van de bevolking 300 millirem (= 3 mSv) per jaar opgenomen.

In Nederland bedraagt deze grens voor een blootgestelde medewerker 20 mSv. Zoals u kunt zien in de grafiek, is er zelfs in het uitzonderlijke geval dat een noodverlichting breekt geen significant gezondheidsrisico. Deze grafiek laat enkele vormen van straling zien waaraan men in het dagelijks leven blootstaat op een schaal van 0 – 8700 millirem.

Een Tritium Light breekt - 5mSv
Wonen in een grote stad - 20mSv
Cardiologische inspanningstest - 45mSv
Medisch onderzoek maag-darmkanaal - 45mSv
20 sigaretten per dag roken - 90mSv